Elveszett okmányok pótlása

A lajstromköteles vitorlások és motoros hajók esetén a hajólevél szolgál a tulajdonjog igazolására és a műszaki érvényesség tanúsítására. Sérült, megrongálódott hajólevéllel közlekedni nem lehet, ahogy a hajólevél másolattal való hajózás is jogszabály ellenes, és bírságolást von maga után, vízi rendőri ellenőrzés során.


Az elveszett, sérült hajólevél és egyéb okmányok pótlásának hatósági ügyintézését vállaljuk.