Tulajdonviszonyok rendezése

A hajók tulajdoni viszonyait és jogi helyzetét a hajózási hatóság által vezetett hajólajstrom rögzíti. A nyilvántartás közhiteles, ez alapján kerül kiállítása a hajólevél és itt történik a változások átvezetése is. A hajók az ingatlanokhoz hasonlóan rendelkeznek elektronikus tulajdoni lappal is, de a gyakorlatban a hajólevél szolgál a tulajdonjog igazolására.

Ha egy hajó gazdát cserél, jogszabály szerint az adásvételi szerződés megkötésére ügyvéd közreműködésével, meghatározott formai és tartalmi kritériumok szerint kerülhet sor, a változások átvezetését pedig a vevőnek harminc napon belül kérelmeznie kell. Ugyanez a helyzet a hajót érintő egyéb jogosultságok és kötelezettségek bejegyezésével és törlésével is.
Régóta lajstromozott, idősebb hajók esetén előfordul, hogy a nyilvántartás és a valóság között eltérés mutatkozik. Ez általában akkor történik, ha a hajó az évek alatt több alkalommal gazdát cserélt, de a tulajdonosok elfelejtették átvezettetni a változásokat, vagy ha egy lejárt jelzálogjogot, végrehajtási vagy üzembentartói jogot nem töröltettek, esetleg hagyatéki eljárásból maradt ki a hajó.

Noha az úszóképességet nem befolyásolják, a rendezetlen tulajdoni viszonyok váratlan jogi helyzetekben könnyedén megakadályozhatják a hajó adásvételét, vizsgáztatását, használatát, esetleg évekig tartó bírósági eljáráshoz is vezethetnek.

Érdemes mielőbb rendezni az ilyen hajók jogi helyzetét. A változások átvezettetésében, a valós tulajdonviszonyok rögzítésében, a lejárt jogosultságok töröltetésében közreműködünk.

Kérjen árajánlatot pár kattintással!

A lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.