Házhoz jön a hajószemle! 

2023.10.27

Hajónkat időről időre vizsgáztatnunk kell, ez a hajólevél érvényességének a feltétele. A szemlét a hajózási hatóság munkatársai végzik, a nagyobb magyar tavakon és folyókon heti rendszerességgel. Évi néhány alkalommal a horvát tengerparton is vannak szemlék. Előfordul azonban, hogy a meghírdetett szemle alkalmak nem megfelelőek számunkra.

Az egyedi hajószemle lehet a megoldás, ha új, tengerre szánt hajót veszünk és még a hajógyárban szeretnénk levizsgáztatni azt, vagy ha külföldi lajstromból hozunk át tengeren tartott hajót. Előfordulhat az is, hogy az itthoni szemle alkalmak már kifutottak és nem szereténk tavaszig várni a hajóvizsgával. 

Lehetőségünk van egyedi kérelemmel bármilyen olyan helyszínre kérni a szemlét, ahová a hatóság el tud utazni.

Minden külföldi kiutazás egyedi engedélyeztetést és szervezést igényel. Érdemes legalább egy-két hónappal a tervezett szemle előtt beadni a kérelmeket és minden eredeti iratot, tanúsítványt, fényképet, nyilatkozatot, amit a hatóság előír. Az utazás megszervezését vállalhatja az ügyfél – általában ez az egyszerűbb és gyorsabb megoldás – de igény esetén a hatóság is megteszi azt. 

A hajónak hajózásra alkalmas állapotban, vízen kell lennie és rendelkeznie kell minden szükséges kötelező felszereléssel. 

A hatóság elsősorban a biztonsági felszerelések – különösen a mentőmellények, és egyéb biztonsági eszközök – meglétét, megfelelőségét, és érvényességét ellenőrzi, emellett a motor működőképességéről, és a hajólevélben szereplő azonosító számok – testszám, motorszám – egyezőségéről győződik meg. Ha mindent rendben találnak, a hajó szemléje sikeres. Ha tágabb hajózási zónát - például tengeri A-B-C körzetet - is fel kívánunk tűntetni a hajólevélen, akkor az ennek megfelelő plusz felszereléseket és rádióengedélyt is be kell szereznünk. 

Az egyedi külföldi szemle költségei a lajstromozási illetékből, szemledíjból, és a hatósági kiutazás, szállás, transzfer költségeiből, illetve az ügyintéző napidíjából, biztosításából, és a szemléhez kapcsolódó egyéb kiadásainkból állnak össze.

Ha a hajó hajózásra alkalmas, de valamilyen kisebb hiányossága áll fenn, esetleg pótolható irat hiányzik az anyagból, akkor azt a jegyzőkönyvön hiánypótlási felhívással rögzíti a hatóság, és csak a pótlás után ad majd ki hajólevelet.A sikeres vizsga jegyzőkönyve 30 napig hajólevélként szolgál, így a tulajdonos egyből hajózhat.